Förbundet

Reklambild med Dyslexiförbundets och Vitecs logotyper.

Rabatt på Vitecs läs- och skrivverktyg

Dyslexiförbundet ger våra medlemmar tio procent rabatt på Vitecs populära läs- och skrivverktyg Intowords och CD-ORD. Abonnemanget gäller för flera plattformar och för flera språk. Beställer du verktygen stödjer du samtidigt Dyslexiförbundet.

Vårens program i Malmö 2020

Välkomna till våra aktiviteter i Malmö!
Bilden visar appen och pennan med guldstjärnor runt bilden.

Vinnare utsedda!

Betalade du din medlemsavgift i december? I så fall deltog du i våra tävlingar. Vinnare har utsetts och meddelats per e-post, telefon eller post,

Felaktiga påminnelser till medlemmar

Den 10 februari fick en del av våra medlemmar en påminnelse om att betala medlemsavgiften. Det var ett felaktigt utskick och ni kan bortse från påminnelsen. Vi ber om ursäkt!
Bengt-Erik Johansson, medelålders man med skägg

Örebro kommun överklagar

Örebro kommun väljer att överklaga domen om hjälpmedel på nationella prov i högre instans. Det är inte ett helt oväntat beslut.
Staplar som visar gåvor för september-november 2019. September 2000 kr, Oktober: 1650 kr, November 2475 kr.

Tack till alla som stödjer oss!

Tack för alla gåvor som vi får. Vi tar tacksamt emot dem, stora som små.

Sidor