Förbundet

Inspelade webbinarier för medlemmar

Julia Andersson höll webbinarium i mars 2022 för våra medlemmar om hur en utredning av läs- och skrivsvårigheter går till. Som medlem kan du se det och andra inspelade webbinarier.

Rättvisa nationella prov

Dyslexirörelsen i Sverige driver en kampanj ”Rättvisa nationella prov” för att det ska bli lika naturligt för elever med dyslexi att få använda sina hjälpmedel i alla delar av skolundervisningen, som det är för synnedsatta personer att få göra det. Genom kampanjen vill vi förändra synen på vad läsning är.

Skolverket försvårar för elever med dyslexi

Elever med dyslexi får inte hjälpmedel under nationella prov till skillnad från elever med liknande behov. Det ska dock inte spela någon roll om en elev läser med ögon, öron eller fingrar. De måste få besvara frågor utifrån sina förutsättningar, det är en demokratisk fråga, skriver bland andra Catrine Folcker och Elisabet Reslegård.

Tre olika dyslexiföreningar – men vilken är vilken?

Det finns tre större dyslexiföreningar i Sverige. Förutom Dyslexiförbundet är det Svenska Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för dyslektiska barn – FDB.
Broschyrens omslag med texten "Om krisen eller kriget kommer"

Gör MSB:s kris-broschyr begriplig för alla

I ett öppet brev uppmanar vi Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att göra broschyren "Om krisen eller kriget kommer" begriplig för alla.

En kväll för dig som förälder eller vårdnadshavare

Måndag den 25 april klockan 18.30 ses vi i Zoom för föreläsning och dialog om föräldraskap, skola med mera. Vi välkomnar nya och nuvarande medlemmar!

Sidor