Förbundet

Bengt-Erik Johansson och utbildningsminister Gustav Fridolin framför ett bord med tårtor.

Tårta för en Läsa, skriva, räkna-garanti!

Igår röstade en majoritet i Sveriges Riksdag för en läsa, skriva räknagaranti. Dyslexiförbundet jublar! Det ursprungliga förslaget har modifierats för att inte öka lärarnas administration.
Daniel Pettersson Inventerare på sin arbetsplats

IF Metall - film (kortversion)

Jobb som tidigare inte krävde så mycket läsning, skrivning och sifferhantering kräver idag ganska mycket. Men med rätt förutsättningar klarar man det, även om man har dyslexi eller dyskalkyli.
Porträttbild på Kikki Lönnedahl

IF Metall - film (lång version)

Följ dina drömmar. Det är bara du själv som sätter gränserna, säger Kikki som själv har dyslexi och jobbar som CNC-operatör. På bilden Anna-Malin Karlsson.
Kvinna och man som samtalar med varandra under ett panelsamtal. Foto: Ester Hedberg

Träffa Dyslexiförbundet i Almedalen 2018

Tisdag 3 juli och onsdag 4 juli har vi fyra seminarier på F-huset, Uppsala universitet - Campus Gotland, Skeppsbron 24, Sal F14. Kom och träffa oss där!
Johan Peters

Eldsjälen Johan Peters

Det är med stor sorg vårt förbundet har fått tagit del av att en av våra ELDSJÄLAR och ordförande för Stockholms Län har avlidit Johan Peters.

Rättsutredning - vi vill ha din hjälp!

EFTERLYSNING till dig som upplever dig diskriminerad vid de nationella proven i svenska

Sidor