Förbundet

Affish för EASIT konferens.

Seminarium om tillgänglig film och TV

Vill du lära mer om att göra film och TV lätt att förstå? Den 20 juni ordnar EASIT seminarium i Stockholm.
Postlåda

Problem att betala medlemsavgift

Vi har haft problem med inbetalningarna till det nya medlemsregistret. Problemen är lösta nu.
Bild på flicka som läser, från materialet.

Sponsra Dyslexiförbundet

Låt ord bli till handling - Vill du bli sponsor och bidra till vårt viktiga arbete för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter?

Presentationer från Orden på jobbets konferens

Ett arbetsliv för alla! - Material från konferensen
Kansliets personal står uppställda framför den nya lokalen. Foto: Karin Forsell

Dyslexiförbundets kansli flyttar 3 juni 2019

Efter långt letande flyttar vi snart till Spånga.
Bild på ung man med två broschyrer i hand.

Dyskalkylirapport

Den här rapporten handlar om dyskalkyli och räknesvårigheter i arbetslivet.

Sidor