Förbundet

Dyslexiförbundet tänker på Ukrainas folk

Dyslexiförbundet upprörs över Rysslands agerande mot Ukraina och oroar sig för den ukrainska befolkningen.

Nytt medlemsbrev ute

Alla medlemmar och stödmedlemmar har nu fått ett nytt medlemsbrev. I det hittar du nyheter och förmåner.

Dyssechatten för unga

Dyslexikraft och Dyslexiförbundet startar en grupp för unga med dyslexi och dyskalkyli. Gruppen som kommer finnas på Discord ska heta Dyssechatten - det har våra medlemmar bestämt.

Medlemmar väljer valfrågor

Vi frågade våra medlemmar vilka som är de viktigaste valfrågorna som vi ska driva inför valet 2022. Här är svaren som vi nu tar med oss när vi jobbar vidare med bland annat vårt valmanifest.
Bild av ett barn som läser.

Förståelse viktigast vid läsning

Den svenska dyslexirörelsen kämpar för att alla barn ska få lära sig läsa. Samtidigt kämpar vi för att alla som behöver ska få använda hjälpmedel, till exempel talsyntes och talböcker.

Motionera till kongressen 2022

I oktober 2022 är det återigen dags för Dyslexiförbundets kongress. Som medlem kan du motionera till kongressen. Du kan lämna in motioner om frågor du vill att Dyslexiförbundet ska driva, aktiviteter du vill få igång eller om du vill se förändringar i hur verksamheten bedrivs.

Sidor