Förbundet

Bild på flicka som läser, från materialet.

Sponsra Dyslexiförbundet

Låt ord bli till handling - Vill du bli sponsor och bidra till vårt viktiga arbete för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter?

Presentationer från Orden på jobbets konferens

Ett arbetsliv för alla! - Material från konferensen
Kansliets personal står uppställda framför den nya lokalen. Foto: Karin Forsell

Dyslexiförbundets kansli flyttar 3 juni 2019

Efter långt letande flyttar vi snart till Spånga.

Dyskalkylirapport

Den här rapporten handlar om dyskalkyli och räknesvårigheter i arbetslivet.

Distriktsutbildning 2019

Distriktsutbildningen 2019 är ändrat till Västerås mellan den 4:e och 5:e maj.
EASIT logotype is blue with white text

EASIT seminarium

20 June 2019 Stockholm, Sweden. Welcome to EASIT event 2 "Creating audiovisual information that is easy to understand".

Sidor