Förbundet

Medlemsbrev och medlemssida

Du som är medlem/stödmedlem får vårt medlemsbrev. Öppna brevet i din e-post så kommer du åt medlemssidorna.

Svara på Begripsams enkät

Svara på Begripsams enkät om internet och funktionsnedsättning.
Bild av ett barn som läser.

Förståelse viktigast vid läsning

Den svenska dyslexirörelsen kämpar för att alla barn ska få lära sig läsa. Samtidigt kämpar vi för att alla som behöver ska få använda hjälpmedel, till exempel talsyntes och talböcker.

Utbildningsdag för medlemmar

Välkommen till Dyslexiförbundets utbildningsdag för medlemmar, den 23 oktober 2021 i Zoom. Lär dig mer om oss, om dyslexi och dyskalkyli och om våra projekt.
Catrine Folcker, pristagaren Torbjörn Lundgren och Anders Abrahamsson.

Utdelning Dyslexipriset 2021 på film

Se hela filmen från prisutdelningen den 7 oktober 2021.

Sidor