Förbundet

Föreningshuset E18 adress Eleonoragatan 18 i Eskilstuna där vi har medlemsutbildning

Kursen är tyvärr framflyttad! Medlemsutbildning 14-15 mars 2020 i Eskilstuna

Kursen är tyvärr framflyttad vi återkommer med nytt datum längre fram.
Reklambild med Dyslexiförbundets och Vitecs logotyper.

Rabatt på Vitecs läs- och skrivverktyg

Dyslexiförbundet ger våra medlemmar tio procent rabatt på Vitecs populära läs- och skrivverktyg Intowords och CD-ORD. Abonnemanget gäller för flera plattformar och för flera språk. Beställer du verktygen stödjer du samtidigt Dyslexiförbundet.

Vårens program i Malmö 2020

Välkomna till våra aktiviteter i Malmö!
Bilden visar appen och pennan med guldstjärnor runt bilden.

Vinnare utsedda!

Betalade du din medlemsavgift i december? I så fall deltog du i våra tävlingar. Vinnare har utsetts och meddelats per e-post, telefon eller post,

Skänk en gåva

Ger du ett bidrag till Dyslexiförbundet ökar våra möjligheter att stödja de som har läs,- skriv- och räknesvårigheter. Vi är lika tacksamma för alla gåvor – stora som små.
Bengt-Erik Johansson, medelålders man med skägg

Örebro kommun överklagar

Örebro kommun väljer att överklaga domen om hjälpmedel på nationella prov i högre instans. Det är inte ett helt oväntat beslut.

Sidor