Förbundet

Prinsen är Dyslexiförbundets beskyddare

Prins Carl Philip som är engagerad i dyslexifrågor är beskyddare för Dyslexiförbundet. Beskyddarskapet löper på fem år. Förbundet fick beskedet om en ny period i januari 2021. Prinsen är alltså förbundets beskyddare minst fram till år 2026.

Bli medlem nu

Visste du att fem till åtta procent av svenska befolkningen har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller räknesvårigheter/dyskalkyli? Det motsvarar cirka 500 000 personer.
""

Medlemsförmån för stödmedlemmar

Dyslexiförbundet håller på att utveckla en ny del till vår hemsida. I den nya delen, kan stödmedlemmar/samarbetspartner informera om produkter och tjänster riktade till personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, räknesvårigheter/dyskalkyli eller språkstörning.
""

Rea i webbutiken

Fram till sista september har vi rea på ett 10-tal produkter i webbutiken. Välkommen in!

Stöd på högskolan

I dagarna har vi skickat ut en enkät till landets alla högskolor och universitet. Vi ber dem berätta vilken typ av stöd de har till studenter med läs-, skriv- och räknesvårigheter.

Sidor