Intervju med Kim Mortensen

Kim sitter med i Dyslexiförbundets styrelse. Intervjun gjordes under en helg med mediaträning i Sala februari 2010.