Arrangemang i Skåne

under den Europeiska Dyslexiveckan 6-12 oktober 2014

Under bifogade material så kan ni ladda ner programmet.

Hässleholm

Vi värnar om ”Rätten att Läsa”.

Under hela veckan kommer våra medverkande ha informationsmaterial på plats i Biblioteket.

Måndag 6 oktober
14.00-16.00 Tillsammans hittar vi verktygen?

Specialpedagog finns på plats för att svara på dina frågor. Resurscenter
Vux erbjuder information om vilket stöd du som vuxen med läs- och
skrivsvårigheter eller dyslexi kan få inom den Kommunala vuxenutbildningen
i Hässleholm.

15.00 INVIGNING med gäster, musik, snack och snacks

16.30 Patrik Nilsson från Studiefrämjandet pratar om att skriva låttexter.

Tisdag 7 oktober
15.00-17.00 Psykolog, Logoped och specialpedagog från Hässleholms Centrala
resurser finns på plats.

16.00-17.30 Tillsammans hittar vi verktygen?
Specialpedagog finns på plats för att svara på dina frågor. Resurscenter
Vux erbjuder information om vilket stöd du som vuxen med läs- och
skrivsvårigheter eller dyslexi kan få inom den Kommunala vuxenutbild
ningen i Hässleholm.

16.30 Personal från Stadsbiblioteket berättar om Daisy-böcker.

16.45 Markus Jensen från Studiefrämjandet berättar om projeketet
”Läshundar och folkbildning”.

Onsdag 8 oktober
10.00-12.00 Tillsammans hittar vi verktygen?

Specialpedagog finns på plats för att svara på dina frågor. Resurscenter
Vux erbjuder information om vilket stöd du som vuxen med läs- och
skrivsvårigheter eller dyslexi kan få inom den Kommunala vuxenutbildningen
i Hässleholm.

16.30 Kjerstin Ulfvik Jonasson från Dyslexiförbundet FMLS Hässleholm
berättar om sitt engagemang och sitt möte med EU-kommissionen.

Torsdag 9 oktober
13.00-15.00 Att studera som vuxen.

Vill du veta vilka kurser vi erbjuder inom grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning och vilket stöd vi kan erbjuda dig med läs- och skrivsvårigheter
eller dyslexi?
Funderar du på att studera vidare på högskola eller universitet och vill
veta vilket stöd du har rätt att få?
Vi, studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger från vuxenutbild
ningen i Hässleholm, finns på plats för att svara på dina frågor.

15.00-17.00 Psykolog, Logoped och specialpedagog från Hässleholms Centrala
resurser finns på plats.

16.00 Logoped från Hässleholms Centrala resurser berättar om sitt arbete.

16.30 Mikael Lindén från AV-Media presenterar ”The 3D Classroom”, vilket
forskningen visar ger både bättre inlärning och resultat.
Med hjälp av interaktiv 3D kan elever ta del av kunskap som tidigare
varit svår att förmedla.

Fredag 10 oktober
14.30 Personal från Stadsbiblioteket tipsar om de nya alternativen till den
tryckta boken.

Lördag 11 oktober
12.00-15.00 Dyslexiförbundet FMLS Hässleholm finns på plats för att berätta,
diskutera och svara på frågor.

Arrangörer: Dyslexiförbundet FMLS i Hässleholm isamarbete med AV-Media, Läs-, Skriv och Språkverkstaden, Stadsbiblioteket, Studiefrämjandet, Skolornas centrala resurser, Resurscenter Vux.

 

Malmö

Oktober är en dysleximånad!

I år är det fullt fokus på dyslexi hela oktober i regionföreningen i Södra Sverige. Det börjar med Dyslexiveckan, fortsätter med Skoldagarna på Malmömässan och avslutas med Dyslexiförbundet FMLS dyslexidagar på Europaporten i Malmö. Så här ser programmet ut:

Dyslexiveckan

Måndag 6/10                      Teknik i klassrummet       IKT-pedagog Olles Strömbeck som var med på utbildningsdagarna i Lund föreläser om hur man på ett enkelt sätt kan använda sig av olika tekniska lösningar i klassrummet. Malmö folkhögskola kl 18.30-20.30. Gratis för medlemmar.

 

Torsdag 9/10                        Språkstörning Erica Ahlberg föresläser om hopp och möjligheter för barn med språkstörning på Malmö folkhögskola kl. 18.30-20.30. Erica är ansvarig för projektet Aktiv Fritid. Gratis för medlemmar.

 

Lördag 11/10                          Mobilia köpcentrum Under hela lördagen finns vi på Mobilia köpcentrum i Malmö och pratar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Malmö stadsbibliotek finns också på plats och erbjuder Egen Nedladdning.

14-15/10                                  Skoldagarna på Malmömässan!  Årets tema är ”Det nya sättet att lära!” med fokus på IT, lärmiljö och läromedel. Skolverkets Generaldirektör Anna Ekström finns på plats och svarar på frågor under tisdagen.

För frågor maila anneli_e_andersson@hotmail.com

Arrangör: Svenska Dyslexiföteningen

 

Örkelljunga


Drop-in hela veckan

Skaffa Legimus-inlogging och få tillgång till massor av bra talböcker!

6 oktober
 17.30-19.00: Föreläsning + prova på hjälpmedel
Jasmin, gymnasieelev från Örkelljunga, berättar hur hon använder olika hjälpmedel i skolan.

9 oktober
 19.00-21.00 Föreläsning
Elever och lärare från Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg imformerar och berättar om dyslexi.

Välkommen till våra arrangemang under Dyslexiveckan!

Arrangörer: Centrumresursen och Örkelljunga bibliotek

 

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon dyslexiveckan_hassleholm_2014.pdf