Distrikt Skånes årsmöte 2016

Inbjudan att närvara vid distrikt Skånes årsmöte söndagen 2016-04-17.Nominera förtroendevalda till distrikt Skåne.

Söndagen den 17 april avhålles Dyslexiförbundet FMLS i Skåne sitt årsmöte för lokalföreningarans valda ombud.

Som medlem i distriket inbjudes du att närvara som åhörare vid årsmötet.
I högerspalten finner du ett dokument (4 sidor) för nedladdning, där du kan nominera förtroendevalda som senast 1:e april skickas till valberedningen. Instruktioner finns i dokumentet. Dagordning finns även i högerspalten.
Ytterligare handlingar erhålles vid årsmötet.

Plats; 
Årsmötet avhålles denna gång i Helsingborg i DHS-lokalen (plan 2) med adress Kuirgatan 1.

Tid;
Vi träffas kl. 09:30 för en fika. Förhandlingarna och registerering börjar kl. 10:00.
Efter lunchen får vi information från företaget Anpassa AB i Malmö,  http://www.anpassa.se/ , som arbetar med anpassning och utbildning till personer med funktionsnedsättning.
Dagen avslutas med en fika vid 15:00 tiden.

 

Ämnen:

Bifogat material

Fil dagordning_arsmote_sd_2016-04-17.docx
Microsoft Office document icon nomineringslista_2016_fmls_distrikt_skane.doc