Föreläsning om dyslexi 29/9

Inger Rålenius
Inger Rålenius
Inbjudan till föreläsning med Inger Rålenius i Hässleholm

M ö j l i g h e t e r   o c h   r ä t t i g h e t e r   i   d y s l e x i n s   v ä r l d

Lyssna till Inger Rålenius som föreläser om läs- och skrivsvårigheter.
Hur känns det och hur upptäcks det?
Hur bemöter och hur stöttar vi, hemma, i skolan och på arbetsplatsen?
Inger Rålenius är rådgivare och sakkunnig
på Skriv-Knuten, Dyslexiförbundet FMLS

Hässleholm Kulturhus, Blå Salongen to 29 september, klockan 18.30

Entré  120 kr / under 18 år: fri entré / Medlemmar 50 kr
Förköp: Hässleholm Tourist center
Telefonnummer till turistbyrån 0451-26 73 00
 

Resterande biljetter säljs vid Blå Salongen från kl 18.00 samma dag.
Jämna pengar eller Swisch

Info: hassleholm@dyslexi.org

Arr:  Dyslexiförbundet FMLS i Hässleholm/Skåne och Studiefrämjandet

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon Affisch, föreläsning i Hässleholm