Hässleholmare! Inbjudan till två föreläsningar i Blå Salong i Hässleholms kulturhus.

14/10.  Ingrid Lind föreläser "Jag kan om jag vill....men kan jag inte vill jag
14/10. Ingrid Lind föreläser om bemötande och åtgärder.
Tors. 4 sept. Mige och Eva föreläser om Appar i Smartphone och iPad, samt info om TeleTal och MovieTalk.Tis. 14 okt. Speciallärare Ingrid Lind föreläser om bemötande och åtgärder.

Inbjudan till Föreläsningar i Blå Salong i Hässleholm Kulturhus
 

Torsdag den 4 september kl 19.00

Appar med sting hjälper dig lätt att stava rätt

Vi får besök av Eva von Bahr och Mikael ”Mige” Lundahl,

kunniga ledamöter från Dyslexiförbundet FMLS i Malmö och Helsingborg som lär

oss att dra maximal nytta av smart telefon och iPad.

Lär dig även att använda TeleTal – en gratistjänst för dig !

Information om Movie-talk, nylanserad app för uppläsning av text för film och på sikt även TV.

Inträde:  Medlemmar i DYSLEXIFÖRBUNDET FMLS gratis inträde, övriga 80:-, under 18 år 50:-, jämna pengar

*******

 

Tisdag den 14 oktober kl 19.00

Jag kan om jag vill …. men kan jag inte så vill jag inte

Ingrid Lind, välkänd föreläsare och speciallärare föreläser om bemötande och åtgärder.

Varje elev har rätt att få tillgodogöra sig undervisningen utan att bromsas av sitt funktionshinder!

”Skolan har ansvar för att utforma pedagogiken så att alla inkluderas i undervisningen”.

Inträde: vuxna 80:-, under 18 år 50:-, jämna pengar

*******

 

Båda:  Förhandsbokning mail hassleholm@dyslexi.org

Du kan också ringa Kjerstin 0723-61 11 46

eller Stefan 0701 50 28 21

 

KOMPLETT PROGRAM FÖR HÖSTEN KOMMER I SEPTEMBER .

DÄRUTÖVER KOMMER PROGRAMBLAD FÖR ”EUROPEISKA DYSLEXIVECKAN” 6-11 OKTOBER 

 

 

Ämnen: