Hässleholm

Välkommen till Hässleholm!
Dyslexiförbundet FMLS i Hässleholm vill:

  • Vi vill framför allt upplysa om att vi i Sverige har lagstadgad rätt att i skolan lära oss läsa, skriva och räkna.
  • Vi vill stötta med råd och dåd så långt vi orkar.
  • Vi vill påverka våran kommun och företagens arbetsmiljö, så att man ta hänsyn till dyslexins svårigheter.
  • Vi vill sprida kunskap och förståelse för dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter.

Föreningen är nystartad med många ambitioner.
Vi samverkar med Studiefrämjandet i Hässleholm.

Kontaktperson: Rosén Stefan, 070-150 28 21

Mailadress: hassleholm(at)dyslexi.org

 
 
 

 

Län

Distrikt Skåne