Inbjudan till Skånes årsmöten 2016

Årsmötesklubba
Boka in ditt årsmöte
Härmed inbjuds du medlem till Dyslexiförbundets lokala årsmöten i Skåne

Välkomna till:

Skånes årsmöten 2016

Malmö den 29 febr,  kl.18:30 på Malmö Folkhögskola, Trindyxegatan 1, Malmö

Hässleholm den 01 mars, kl.18:30 på NorraSkånes cafeteria, Väpnaregatan 6, Hässleholm

Helsingborg/Hö den 14 mars,  kl.19:00 på DHS lokalen, Kuirgatan 1 Helsingborg

Nordvästskåne den 14 mars, kl.18:30 i Hyllinge skolbibliotek, Ågatan 20, Hyllinge

 

Distrikt Skåne den 17 april, kl. 09:30 på DHS lokalen, Kuirgatan 1, Helsingborg

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ämnen: