Kalender

När och Var Händer det i Skåne?

Här är det tänkt att lokalföreningarna och distriktet kan lägga in sina aktiviteter efter hand i kalenderordning. /LEN

 

2019  Skåne.

25-26/1    Distriktet håller  Planeringsmöte inför året, Malmö Folkhögsskola.

24/2          Familjebowling i Åstorps bowlinghall kl. 13:30 - 16:00. Mat/ Anmälan.

28/2          Föreläsning i Malmö Folkhsk. Jenny Edwardsson "Läsning för alla"

5/3            Helsingborg/Hö Årsmöte  kl. 18:30 i DHS-lokalen, Kuirgatan 1.

11/3          Malmös Årsmöte kl. 18:30 på Folkhögsskolan, Anmälan.

14/3          NV-Skånes Årsmöte kl. 18:30 i Hyllinge skola. Anmälan

11/4          Föreläsning i Malmö av Cicilia Segerby "Språkliga aspekter i matten".

3-5/5         Medlems-/ordf. utbildning i Västerås.

4-5/5         Ungdomar har Pysselkväll i Ekeby.

12/5          Distr. Skåne Årsmöte kl. 9:00 på Tyringe Kurhotell, Sanatoriev.15.

15/5          Föreläsning av Johanna Christensson om Appar i Hyllinge kl.18:30.

9-12/5      Fyradagarsläger för Unga i Grönby Hage, Anderslöv. Anmälan.

1/6           Sista dagen för nominering av ledamöter till Förbundsstyrelsen.

1/6           Sista dagen för inlämnande av motioner till Förbundskongressen.

11/8         Ungdomarna har SoFunny fotbollsgolf kl. 11:45 i Saxtorp.Anmälan.

18/8         NV-Skåne har Grill & tipsrunda kl.11 i Tomarps Ene, Kvidinge. 

7-8/9        Barn & Familjeläger på Stiftsgården Åkersberg i Höör.

29/9          Besök i Tykarpsgrottan för ungdomarna.  

3/10         Föreningsmässa Malmö "Open Yuor Eyse på Universitetet/Orkanen.

7-13/10    Dyslexiveckan.

7/10          "En kväll om dyslexi" på Ystad stadsbibliotek.

8/10          För pedagoger, kl:15:00. "I relation till lärande - För alla i Skolan. Malmö.

8/10          Kl. 18:30, Hur stöttar jag mitt barn/elev med NPF, med Ulrika Aspeflo. Mö

10/10        Malmö Fhsk. kl.18:30. "Nyttan av studietelnik"  av Annika Johansson

18-19/10   Dysleximässan i Uppsala.

19-20/10   Kongress för hela Sverige i Uppsala..

24/10        kl.17:30 i Vellinge bibliotek. "Svårt att läsa och skriva?"

1-3/11       Ungdomarnas Spökläger, på en mörk plats någonstans.

8-9/11       Medlemsutbildning i Växsjö (Skåne mfl.)

Hösten      Föreläsning av Jessika Stigsdotter-Axberg i NV-Skåne (u. planering)

Hösten      Föreläsning av Ängdalsskolan i Helsingborg (under planering)

1/12           Ungdomarna har Julabad i Ystad.

 

Senast uppdaterad 2019-09-14  av Knallen

 

 

Datum
Verksamhet - Plats - Tid

19-20/10
Förbundskongress i Uppsala.

 
 

 

Ämnen