Distrikt Skåne inbjuder till föreläsning i Helsingborg 20/8 2014.

Logoped Astrid Frylmark föreläser om ”Språkutveckling, läsinlärning och dyslexi” i Helsingborg den 20 aug. 2014.

 

 

Språk, läsning och skrivning hör ihop. Grunden till läs- och skrivinlärningen finns redan i den tidiga språkutvecklingen. Svårigheter i språkutvecklingen kan ge olika typer av läs- och skrivsvårigheter. Föreläsningen ger en inblick i olika språkliga förutsättningar för läsning och skrivning.

Astrid Frylmark, från Härnösand, är logoped med lång erfarenhet av barns språkutveckling och dyslexi.

Plats:  DHS lokaler på Kurirgatan 1 i Helsingborg

När:  onsdagen den 20 augusti kl. 19.00-ca 21.00

Kostnad:  ingen

Anmälan:  ingen

Frågor:  ring Ingrid Andersson 070-733 18 39

 

Dyslexiförbundet FMLS Skåne hälsar er välkomna!

Ämnen: