Föreläsning i Skåne med Susanna Cederquist 17/5 -16

Inbjudan till föreläsning 17/5 av Susanna Cederquist under rubriken "En bild av dyslexi - Se hela bilden - hitta dina sätt"

 

Dyslexi - mer än problematik, även styrkor?

 

Susanna Cederquist från Stockholm, lärare och föreläsare under namnet En Bild av Dyslexi, visar på en bild av dyslexi, där även styrkor får plats. Hon vill belysa vikten av förhållningssätt till begreppet dyslexi och dela sina erfarenheter för att ge inblick, inspirera och väcka tankar.

Hur kan man tänka kring begreppet tillgänglig utbildning och text?

Susanna visar på möjligheter, ger tips kring arbetssätt och konkreta exempel på detta ur sin multibok Dyslexi + Styrkor = Sant            

 

Plats: Hyllinge skola, Ågatan 20, Hyllinge i Åstorps kommun

När: tisdagen den 17 maj kl. 19.00 - ca 21.00

Kostnad: ingen    Anmälan: ingen

Frågor: ring Ingrid Andersson  070-733 18 39

Påminnelselapp för kylskåpet finns i högerspalten.

 

Dyslexiförbundet FMLS i Skåne hälsar alla välkomna.                         

Ämnen: