Skåne

Bild med texten Laserdome

Inbjudan till Laserdome

Skåne bjuder in till aktivitet 22 september.

Välkommen att delta i studiecirkeln

Orden på jobbet! I bilagan finner du mer information om aktiviteter i Malmö.

Höstens Program i Malmö 2018

Välkommen till våra aktiviteter i Malmö!
Röstånga Gästgivaregård

Inbjudan till Barn & familjeläger i Skåne 25-26/8 2018.

Dags att anmäla sig till Familjelägret i Röstånga, senast 12 aug. 2018. Klicka för mera information.

Ungdomsaktiviteter i Skåne Hösten 2018

Här kommer information om vad ungdomarna i Skåne gör under hösten 2018.
Bild av Allan Nilsson i kontoret i sitt hem, foto: Mige Lundahl

Allan la grunden för Dyslexiförbundet i Skåne

Allan Nilsson föddes 1934. På den tiden var det inte Skattemyndigheten som skötte folkbokföringen, utan pastorsexpeditionen. Där hade de skrivit att Allan var mentalsjuk ”ordblind, lite trög i tankeförloppet men annars helt normal”.
Griffeltavla

Inbjudan till "God Läsförmåga" och LegiLexi i NV-Skåne

Alla intresserade av "God Läsförmåga" är välkomna till föreläsning måndagen 14 maj i Hyllinge skola

Välkommen till vår temadag "När det fungerar!"

Lördagen den 7 april är det dags för temadag i Skåne. Gratis för medlemmar! Övriga 100 kr.

Sidor