Skåne

Barn- och Familjeläger 2016

Inbjudan till Skånes Barn- och Familjeläger 2016

Distrikt Skåne inbjuder till Barnläger den 10-14 aug och Familjeläger den 13-14 aug på Röstånga Gästgivaregård. Anmälan senast 3 juli!

"LÄSK-pärmen"

Läs här om det som föräldrar/lärare behöver veta om läs- och skrivsvårigheter.

Bättre samverkan i Region Skåne?

En läsplattan för 20 000 kronor för någon med dyslexi är inte mycket pengar, om detta gör att personen får jobb eller kan börja studera. Det konstateras i en rapport, som kanske kan få Region Skåne att bli bättre på samverkan för att minska antalet personer utan sysselsättning.

Barn och ungdomsläger i Skåne

Dyslexiförbundet FMLS Ungdom bjuder härmed in alla barn och ungdomar till Fyra-dagars-läger på Sjöröds lägergård, den 14-17 maj 2015.

Inbjudan till LÄSK-cirkel i Malmö

Start: 3 februari 2015
Påskkyckling

Information om Påsklägret i Skåne.

Här finns nu info angående 4-dagarslägret 28-31 mars

Sidor