Temaserie i Gävle

i november och december. 4 x Dyslexi i Folkets Hus – ABF, BrantingrummetSödra Centralgatan 10

Till höger under bifogade material kan du ladda ner programmet i PDF

 

Fri entré

12 november, kl. 18.30 – 20.00

”Vad alla bör veta om Dyslexi”
Torbjörn Lundgren, Författare och själv dyslektiker

 

19 november, kl. 18.30 – 20.00
                    
”Hur ser det ut i Gävles skolor”
Kommunlotteriet
Vad gör kommunen för våra barn?
Förhoppningsvis svarar några politiker på våra frågor.
Moderator: Bengt-Erik Johansson, Ordf. Dyslexiförbundet FMLS

 

26 november, kl. 18.30 – 20.00
                     
”Jag kan om jag vill – men jag vill inte så jag kan inte”
Om bemötande och åtgärder för elever med läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi
Ingrid Forsling Lind, speciallärare

 

3 december, kl. 18.30 – 20.00

Föreläsare Inger Rålenius, informatör och socionom från Skrivknuten
berättar om Skoldatatekens och Bibliotekens roll
och möjligheter för personer med dyslexi.

Hjärtligt välkomna! 

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon temaserie_4_x_dyslexi.pdf