Hylte/Laholm

Årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte 2019

Dyslexiförbundet i Hylte och Laholm, Halmstad

 

Tid: Måndag 11 mars kl. 18:30

Plats: ABF, Storgatan 2, Hyltebruk 

Program

Fika

Årsmöte

Välkomna!

Styrelsen

Ämnen

Bifogat material

Fil kallelse_till_arsmote_2019.docx
Fil balansrakning_2018.xlsx
Kathe Nylén

Mamma till en dyslektiker

Kathe Nylén från Dyslexiförbundet FMLS Hylte pratar om hur det är att leva med dyslektiker i familjen.
Robin Nylén

Varför heter det Dyslexi?

Varför använder man ett så svårt ord som dyslexi, för att beskriva en form av läs- och skrivsvårigheter? Robin från Hylte funderar.

Sidor