Reportage från Dysleximässan i Jönköping av Eva Von Bahr

Eva Von Barh är på Dysleximässan i Jönköping och gör några intervjuer med några intresanta personer.

Ämnen: