Kommande seminariedag

En seminariedag om dyslexi och dyskalkyli anordnas 24 september, på Kalmar lasarett i föreläsningssalen Hjärnan

 Program:

09.30.-10.00. Samling och fika.

10.00-11.00 Dyskalkyli.

11.00-12.00 Antidiskrimineringsbyrån och Dyslexiförbundet Kalmar län.

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Dyssarna.

15.00-15.30 Avslut.

Anmälan sker till Lisa Lundqvist Regionförbundet Kalmar;
lisa.lundqvist@rfkl.se

Kostnad 500 kronor.

Rabatterat till halva priset för medlemmar i  Dyslexiförbundet FMLS i Kalmar,
kontakta kalmar_lan@dyslexi.org.  Eller ring 0480 430872

Arrangörer: Dyslexiförbundet FMLS i Kalmar i samarbete med Regionförbundet Kalmar län