Malmös omfattande höstverksamhet!

Välkommen till vårt "fullspäckade" program under hösten. Det finns en aktivitet för varje intresse.

Till höger under rubriken bifogade material finns programmet i word och pdf för nedladdning.

 

Lördagen 31/8 - söndagen 1/9: Familjeläger på Odengården i Röstånga. Separat inbjudan har skickats ut.

Söndagen 8/9 kl.12.00: ”Geocaching” i bokskogen vid Torup. Läs mer i bilaga 2.

Måndagen 9/9 kl.18.30: ”SIA – steget in i arbetslivet genom Furuboda”.        Samuel Löfgren och Leif Berg från Furuboda Arbetsmarknad informerar på Malmö folkhögskola. Anmälan senast 4/9, se nedan.

SIA = Stegen In i Arbetslivet är ett projekt för unga vuxna som är upp till 35 år och lever med någon form av funktionsnedsättning. Utgångspunkten är helt och hållet individuell, med ambitionen att utifrån individuella mål tillsammans hitta en väg in i arbetslivet.

För mer information var god se följande länkar: https://www.arvsfonden.se/projekt/sia-stegen-in-i-arbetslivet

Torsdagen 19/9 kl.10.00 – 14.00: Föreningsmässan ”Open your eyes to Malmö” på Malmö högskola. Vi informerar och svarar på frågor.

Tisdagen 24/9 kl.19.00 – 21.00: ”En kväll om läs-och skrivsvårigheter och dyslexi för föräldrar” på Tomelilla bibliotek.

Onsdagen 25/9 kl.18.00 – 20.00: ”iPad som alternativt verktyg - Modern teknik som stöd för personer med läs- och skrivhinder”. Olle Strömbeck är IKT-pedagog i Lunds Kommun och föreläser om digitala verktyg i undervisningen. Recenserar även för skolappar.nu. Föreläsning på Trelleborgs museum

Fredagen 27/9 kl. 14.00 – 16.00: ”Har du svårt att läsa och skriva?” Vi visar smarta appar för telefon och surfplatta på Malmö stadsbibliotek (i Gullberg-rummet, Slottet vån 4).                        

Tisdagen 1/10 kl.12.00 – 16.00: Vi informerar och svarar på frågor på Trelleborgs museum                 

Den Europeiska Dyslexiveckan:7/10 – 13/10 (vecka 41)

Onsdagen 9/10 kl.18.00: "Dyslexi som vuxen - logopedutredning".Anneli Olausson Holmström från logopedmottagningen, SUS i Malmö, informerar och svarar på frågor i Röda rummet på Malmö stadsbibliotek.
 

Torsdagen 10/10 kl.18.30: ”En läsande skola”. Hur kan man stimulera läslust och förebygga läs- och skrivsvårigheter genom alla skolåren? Christine Landin och Stefan Fornestedt informerar på Malmö folkhögskola. Anmälan senast den 7/10, se nedan.

Lördagen 12/10 kl.10.00: Emporia i Hyllie kl. 10.00 – 16.00. Vi informerar och svarar på frågor.

Tisdagen 15/10 – onsdagen 16/10: ”Förskolan i fokus”;  Malmömässan i Hyllie, www.forskolanifokus.se

Onsdagen 20/11 kl. 17.30 – 19.30: ”Har du svårt att läsa och skriva?”Vi visar smarta appar för telefon och surfplatta på Malmö stadsbibliotek (i Gullberg-rummet, Slottet vån 4).

Måndagen 25/11 kl.18.30: Sänkta trösklar - högt i tak/Jobb och trygghet”.Cristina Husmark Pehrsson, riksdagsledamot, informerar om sin utredning angående möjligheter till stöd i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. Anmälan senast 21/11, se nedan.

 

Anmälan till Catharina Åkerman: lyckan87@telia.com/ 040-48 40 26

Besök vår hemsida för mer information: www.dyslexi.org/malmo

                                                                         www.dyslexi.org

 

Välkommen med din anmälan!

Styrelsen i Dyslexiförbundet FMLS i Malmö

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon kalendarium_hosten_2013.pdf
Fil kalendarium_hosten_2013.docx