”SIA – steget in i arbetslivet genom Furuboda”.

Samuel Löfgren och Leif Berg från Furuboda Arbetsmarknad informerar på Malmö folkhögskola.

Måndagen 9/9 kl.18.30: Anmälan senast 4/9, se nedan. SIA = Stegen In i Arbetslivet är ett projekt för unga vuxna som är upp till 35 år och lever med någon form av funktionsnedsättning. Utgångspunkten är helt och hållet individuell, med ambitionen att utifrån individuella mål tillsammans hitta en väg in i arbetslivet. För mer information var god se följande länk: https://www.arvsfonden.se/projekt/sia-stegen-in-i-arbetslivet

Ämnen:

Länkar

Sia