Besöker Laxå Bibliotek tisdagen den 10/11-2015

- Har du frågor och funderingar kring dyslexi? - Kom då för att träffa oss!

När:

Tisdagen den 10/11-2015 mellan kl.17-19

 

Information:

Dyslexiförbundet i Örebro län har besöket några av länets bibliotek under åren och nu har vi kommit till Laxå.

Några från länsförbundet kommer att finnas på plats för att svara på frågor och funderingar kring dyslexi, hjälpmedel och skolans regler. Vi har gärna ett öppet samtal med besökarna som kommer, på det sättet får vi höra deras funderingar, problematik och frågor bättre än om vi skulle hålla ett långt föredrag.

Vi kommer att ta med oss en del broschyrer, några hjälpmedel som vi kan prata lite om och även föreningstidningen.  

Ämnen: