Elever läser sämre än någonsin

LINKÖPING Aldrig tidigare har gymnasieeleverna presterat så dåligt som i årets lästest.

– Det är ett bekymmer eftersom läs- och skrivsvårigheter påverkar alla andra ämnen på gymnasiet, det är stora volymer som eleverna måste klara att läsa och förstå, säger Karin Granbom Ellison (FP), ordförande i bildningsnämnden med politiskt ansvar för gymnasiet.

 

Läs hela artikeln på...http://www.corren.se/nyheter/linkoping/elever-laser-samre-an-nagonsin-8757322.aspx

 

 

Länkar

http://www.corren.se/nyheter/linkoping/elever-laser-samre-an-nagonsin-8757322.as...