"Okunskap och pengar styr"

NORRKÖPING När ungdomarna träffas i ena änden av ABF-huset, möts föräldrarna i den andra för att utbyta erfarenheter kring hur det är att ha barn med läs- och skrivsvårigheter.

Länkar

http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/okunskap-och-pengar-styr-12108985.aspx