Strängnäs

Lokalföreningen i Strängnäs har nu återupptagit sin verksamhet.
Bildades en interimsstyrelse vid årsmötet den 27 oktober-2019

Upptagningsområde är Strängnäs kommun

Kontaktperson och ordförande:
Ulf Hörnqvist
Mejl: ulfhornqvist12(@)gmail.com
Tel: 070-861 60 99

 

Dyslexiförbundet i Strängnäs - Kallelse / Inbjudan Extra Årsmöte nr. 2, Måndag den 7 december-2020, kl. 1800

Blir ett digitalt årsmöte Uppkoppling via Zoom på webben eller via telefonsamtal. Även Extra årsmötet nr. 2 har frågeställningen - "Ska lokalföreningen finns kvar eller läggas vilande / läggas ner?"

Dyslexiförbundet i Strängnäs - Kallelse / Inbjudan Extra Årsmöte Torsdag den 19 november-2020, kl. 19.00

Blir ett digitalt årsmöte Uppkoppling via Zoom på webben eller via telefonsamtal. Extra årsmötet har även frågeställningen - "Ska lokalföreningen finns kvar eller läggas vilande / läggas ner?"
Dyslexiförbundet i Strängnäs

Dyslexiveckan 2020 i Strängnäs

"Rätten till begripliga texter" - Informationsbord, obemannat

Dyslexiförbundet i Strängnäs - Kallelse / Inbjudan Årsmöte Onsdag den 4 november-2020, kl. 18.00

Blir ett digitalt årsmöte Uppkoppling via Zoom på webben eller via telefonsamtal

Årsmötet för Dyslexiförbundet Strängnäs är skjutet på framtiden

Hej! På grund av rådande corona-pandemi så skjuts Dyslexiförbundet Strängnäs årsmöte på framtiden. Inbjudan/kallelse kommer så snart omständigheterna så tillåter

Dyslexiförbundet i Strängnäs

Har nu återupptagit sin verksamhet