Strängnäs

Lokalföreningen i Strängnäs har nu återupptagit sin verksamhet.
Bildades en interimsstyrelse vid årsmötet den 27 oktober-2019

Upptagningsområde är Strängnäs kommun

Kontaktperson och ordförande:
Ulf Hörnqvist
Mejl: ulfhornqvist12(@)gmail.com
Tel: 070-861 60 99

 

Årsmötet för Dyslexiförbundet Strängnäs är skjutet på framtiden

Hej! På grund av rådande corona-pandemi så skjuts Dyslexiförbundet Strängnäs årsmöte på framtiden. Inbjudan/kallelse kommer så snart omständigheterna så tillåter

Dyslexiförbundet i Strängnäs

Har nu återupptagit sin verksamhet