Dyslexiförbundet FMLS Eskilstuna Verksamhetsåret 2013 i ord och bild

Medlemsaktivitet 19 januari vid Jädersgården
Medlemsaktivitet 19 januari vid Jädersgården
Välkomna att ta del av vårat händelserika verksamhetsår 2013

Nu har vi lagt verksamhetsåret 2013 till handlingarna

Här kan du ta del av, i ord och bild, vad vi gjort under året

Tack!
Till alla våra medlemmar och alla som hjälpt oss under året till
att kunna genomföra denna fantastiska verksamhet..

Slutord
Återigen kan vi lägga ett händelserikt år till handlingarna.
Ett år fyllt med mycket innehåll, nya utmaningar och framförallt nya lärdomar.
Ett år som fört med sig många nya kontakter.

Ett år där vi fört ut vår kunskap och ökat förståelsen för och om
läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi och matematiksvårigheter/ dyskalkyli.
Ett år där vi återigen kunnat stötta och hjälpa många.

Där vi ser att om vi hjälps åt blir vi starka, att vi kan göra och
att vi gör skillnad både i stort och i smått.

Att vi fortsätter att se möjligheterna och inte hindren

 

Styrelsen tackar härmed visat förtroende under det gångna verksamhetsåret och
önskar Dyslexiförbundet FMLS i Eskilstuna och den nya styrelsen
ett lyckosamt och framgångsrikt år 2014.

 

 

Till höger finns vår verksamhtesberättelse att läsa
och även revisionsberättelsen.

Årsmötesprotokollet kommer så snart det är färdigjusterat.

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon df_fmls_e-tuna_revisionsberattelse_v.a._2013.doc
Microsoft Office document icon df_fmls_e-a_arsberattelse_2013.doc