Gott Nytt År!!! Till er alla - Från oss alla

Hälsningar från Lokalföreningen Dyslexiförbundet FMLS Eskilstuna

GOTT SLUT
Tack för ett fantastiskt och inspirerande år 2014

Nu ser vi fram mot ett fantastiskt och inspirerande år 2015
GOTT NYTT ÅR!!!!

Önskar styrelsen
Dyslexiförbundet FMLS Eskilstuna

 

Lite om vad som händer under 2015:

- Vi fyller 20 år som lokalförening
D
et kommer att uppmärksammans med ett Öppet Hus en lördag eller söndag, troligen någon gång i mars
Inbjudan och mer information kommer

- Årsmöte - Onsdag den 11 mar, kl. 18.00
Kallelse och inbjudan kommer

- Europeiska Dyslexiveckan - den 5-11 oktober
Även detta år kommer vi ha ett fantastiskt program under hela veckan.

- Studiecirklar
Vi erbjuder även i år en rad olika studieciklar, som exempel:
* Jag Vill! – Vänder sig främst till dig med egna läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, räknesvårigheter/dyskalkyli
* Föräldrakurs / LÄSK-cirkel - Vänder sig främst till dig som är föräldrar

Alla våra studiecirklar är gratis för medlemmar däremot tillkommer eventuella kostnader för studiematerial och fika.
Har du önskemål om andra studiecirklar så hör av dig till
Lisbeth Flodman
Tel: 073-721 52 30, 072-928 52 18
Mejl: lisbeth.flodman@live.se