Eskilstuna

Välkommen til Lokalföreningen i Eskilstuna
Med verksamhet i Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun

För oss med läs- och skrivsvårigheter /dyslexi, matematik-, räknesvårigheter /dyskalkyli, anhöriga, föräldrar, skolor, lärare och alla andra intresserade

Verkar för kunskap och förståelse, acceptans och bra bemötande …
  …förutsättningar för livsmöjligheter och delaktighet

Facebook: https://www.facebook.com/DyslexiEskilstuna/?ref=bookmarks

Adress Kansli:
Dyslexiförbundet Eskilstuna

Föreningshuset E 18
Eleonorgatan 18 A
633 44 Eskilstuna
Tel: 073-727 16 62
Mejl: eskilstuna@dyslexi.org

Kontaktperson:
Lisbeth Flodman, 073-727 16 62
Mejl: lisbeth.flodman@dyslexi.org

Ungdoms- och Föräldrakontakt:
Nathalie Molenda
Mejl: nathalie.molenda@dyslexi.org
Tel: 076-008 41 41

Län

Sörmland

Bilder