Europeiska Dyslexiveckan, 5-11 oktober 2015 "Rätten att läsa"

Aktiviteter i Sörmland under årets Dyslexivecka

Europeiska Dyslexiveckan 2015 i Sörmland
Kommer vara en rad olika arrangemnag runt om i Sörmland

Följande föreläsningar anordnas under veckan

              - Arbetsminne, språkstörning och dyslexi.
                Likheter och skillnader

 

           - Tillgänglighet får skolan att funk
 

          - När orden inte vill… och någon finns där för att hjälpa till
            Paneldebatt om dyslexi
 

         - Blind, blåst och bortgjord
 

                        - Ledning och stimulans, extra anpassningar,
                         särskilt stöd och åtgärdsprogram

 

                                                   - Användbara dyslexi-appar
                                                    
som kan underlätta för dig eller anhörig som har läs- och skrivsvårigheter
 

                                                 - Problem och möjligheter för den som har
                                                   läs- och skrivsvårighet/dyslexi

 

Läs utförligare beskrivningar i bilagorna här till höger

Här till höger kan ni även se årets namninsamlingsblankett

Vi Hälsar er alla
Hjärtligt Välkomna!!!

Föreläsningarna arrangeras av Dyslexiförbundet FMLS Sörmland
I samverkan med ABF Sörmland, med hjälp av ekonomiskt riktat bidrag från
Landstinget Sörmland, den så kallade ”Extra miljonen”

Våra fyra lokalföreningar är genomförare.

Utöver dessa föreläsningar genomför lokalföreningar ytterligare aktiviteter på bibliotek och andra platser.
Allt finns beskrivet i deras respektive, medskickade programblad.

Vid frågor, kontakta:
Lisbeth Flodman
Tel: 073-721 52 30
Mejl: lisbeth.flodman@live.se

Under samma vecka anordnar Biblioteket i Eskilstuna "eMedborgarvecka"
IT-hjälpen. Vi hjälper dig att komma igång med e-böcker och med enklare frågor som rör surfplattor och mobiltelefoner. Egen nedladdning av talböcker: för dig som har svårt att läsa tryckt text. Vi hjälper dig att komma igång med registrering och nedladdning av talböcker via Legimus.
Läs vidare på länken här till höger

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon eskilstuna_program_dyslexiveckan_2015.pdf
PDF icon program_mellersta_sormland.pdf
Microsoft Office document icon namninsamlingslista-2015.doc