Genomfört Årsmöte verksamhetsåret 2011

Länsavdelningen Dyslexiförbundet FMLS i Sörmlands län genomförde sitt årsmöte Lördag den 12 maj 2012

Viktiga beslut som togs:

-  Styrelsen fick ansvarsfrihet

-  Fördelning av medlemsavgift mellan länsavdelning och lokalföreningar, blir lika som tidigare år, d.v.s. länsavdelningen behåller 20 % och lokalföreningarna får 80 % av den av Riksförbundet utdelade och redovisade medlemsavgiften.

Notering: Förbundet behåller 50 % av medlemsavgiften.

-  Regler för antalet ombud till Länsavdelningsmöten: Hanteras i enlighet med våra stadgar, stadgar,
det vill säga, först ett, 1, grundombud och därefter ett
för varje påbörjat 50-tal enskilda medlemmar registrerade vid årsskiftet före medlemsmötet.

 

Årsmötesprotokollet finns att läsa här bredvid som Pdf-fil

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon dyslexi_s-land_preliminar_malsattning_v.a.2012.doc
Microsoft Office document icon df_fmls_dagordning_arsmote_v.a._2011.doc
Microsoft Office document icon df_fmls_s-land_inbjudan_arsmote_v.a._2011.doc
PDF icon df_fmls_s-land_protokoll_arsmote_v.a_2011_for_hemsidan.pdf