Måndag den 10 februari i Katrineholm, Användbara Dyslexi-appar

Användbara Dyslexi-apparsom kan underlätta för dig eller anhörig medläs- och skrivsvårigheter.

Användbara Dyslexi-appar
som kan underlätta för dig eller anhörig
med läs- och skrivsvårigheter
 

Måndag den 10 februari 2014
Klockan 18:00

Perra Jansson från Skoldatateket visar appar,
till exempel:
-uppläsning via talsyntes av fotograferad och skriven text,
- ljudnotering,
- talböcker och taltidningar
- diktafonmöjligheter (tala in din text).

Plats: Kulturhuset Ängeln, Biblioteket Katrineholm

Alla hälsas
Hjärtligt Välkomna!

Vid frågor, kontakta
Bertil Claesson, 070-221 99 72

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon app-kvall_katrineholm_10_februari-2014.pdf