Cafékväll i Nyköping

Cafékväll i Nyköping 25 november 2013
Cafékväll i Nyköping 25 november 2013
Måndag den 25 november 2013, klockan 17.30 - 20.30Välkomna!!!

Cafékväll
Måndag den 25 november 2013, klockan 17.30 - 20.30

Plats: Handikappalliansens
Repslagaregatn 43, Nyköping

Vi fikar, pratar, svarar på frågor, umgås och har en trvlig stund tillsammans.

Kommer du efter klockan 18.00 är porten låst men då ringer du
till 070-814 58 90 så kommer vi och öppna port  och dörr.

Välkomna!!!!

Hälsar Maj-Britt och Peter
Dyslexiförbundet FMLS
Kontaktområde Sydöstra Sörmland