Medlemsträff för återuppstart av Lokalföreningen Dyslexiförbundet FMLS Sydöstra Sörmland

Måndag den 26 maj 2014, klockan 17.30Välkomna!

Inbjudan och kallelse

 

Till öppet medlemsmöte
för återstart av lokalföreningen
Dyslexiförbundet FMLS Sydöstra Sörmland

 

Måndagen den 26 maj 2014 klockan 17.30-20.30

Plats:Handikappalliansen,
Repslagaregatan 43, Nyköping.
 

OBS!
Efter kl. 18.00 ring på nedanstående mobiltelefon för insläpp!
 

Ytterligare information kontakta:
Kontaktperson Peter Pöppel, tel. 0157-205 20, 070-814 58 90 eller
e-post: dyslexi.sydostrasormland@telia.com

 

Hjärtligt Välkommen!
 

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon sydostra_sormland_-__inbjudan_kallelse_mote_26_maj_2014.doc