Öppen träff och Cafékväll i Nyköping för medlemmar och övriga intresserade

Kontaktområde Sydöstra Sörmland
Kontaktområde Sydöstra Sörmland
Måndag den 24 mars 2014, klockan 16.30 - 20.30Välkomna!!!

Öppen träff och Cafékväll
Måndag den 24 mars 2014, klockan 16.30 - 20.30

Plats: Handikappalliansens
Repslagaregatn 43, Nyköping

Vi fikar, pratar, svarar på frågor, umgås och har en trvlig stund tillsammans.

Kommer du efter klockan 18.00 är porten låst men då ringer du
till 070-814 58 90 så kommer vi och öppna port och dörr.

Välkomna!!!!

Hälsar Maj-Britt och Peter
Dyslexiförbundet FMLS
Kontaktområde Sydöstra Sörmland

Ämnen: