Välkommen på Föreläsning och Öppet årsmöte

Välkommen till Dyslexiförbundet FMLS Sydöstra Sörmland, söndagen den 22 mars klockan 13:00-15:30. Föreläsningen: "Nyheter från skolverket om särskilt stöd och åtgärdsprogram"

Hej,

Vi inbjuder dig till vårt årsmöte med föreläsning
hos Sydöstra Sörmlands lokalförening av Dyslexiförbundet FMLS.

NÄR: Söndagen den 22 mars klockan 13:00-15:30 

LOKAL: Handikappalliansen, Repslagaregatan 43, Nyköping
Ytterdörren hålls öppen mellan 12:30 till 13:10.

Kommer du något senare ring till mobilen 070-814 58 90.

Se även bifogade filer här till höger

 

Vänliga hälsningar

Peter Pöppel
vice ordförande/sekreterare
Dyslexiförbundet FMLS i Sydöstra Sörmland
Telefon: 070-814 58 90.

 

Ämnen:

Bifogat material

Office spreadsheet icon ekonomisk_redovisning_verksamhetsaret_2014_sydostra_sormland.xls
Fil inbjudan_oppet_arsmote_med_forelasning_22_mars_sydosra_sormland.docx
Fil df.sydostra_sorml.2014__arsber.-_pp_150316.docx