Kallelse till extra årsmöte

Bild på höstlöv
Kallelse till extra årsmöte i Dyslexiförbundet Stockholms distrikt 2017. Dag och tid: tisdagen den 11 oktober 2017 kl. 18.00

Kallelse till extra årsmöte i Dyslexiförbundet Stockholms distrikt 2017

Med anledning av sjukdom kallar Dyslexiförbundet Stockholms Län till extra årsmöte för att välja ny kassör samt val av en suppleant till länets styrelse.

Dag och tid: tisdagen den 11 oktober 2017 kl. 18.00
Lokal: Dyslexiförbundet Vintergatan 2, Sundbyberg.

Förtäring kommer att finnas i form av smörgås och fika.
Anmäl om du kommer till e-post johan_olof@telia.com eller
mobil: 079-077 08 17

Vi behöver en ny kassör till länets styrelse. I kassörens uppgift ligger det att:

 • Ansvara för Dyslexiförbundet Stockholms Läns ekonomi och vara kontaktperson mot vår redovisningsfirma Easylean AB. Ansvara för att Easylean AB får korrekta underlag för att kunna utföra sina åtaganden.
 • Ansvara för att sköta föreningens ekonomi enligt styrelsens beslut.
 • Ansvara för att ekonomi sköts på ett organiserat och riktigt sätt, och att ekonomiska handlingar sparas.
 • Informera på styrelsemöten om länets ekonomiska situation.
 • Tillsammans med ordförande och vice ordförande vara länets firmatecknare.
  Föreningens konton tecknas två i förening.
 • Tillsammans med ordförande ge förslag på årsbudget.
 • Ansvara för att länets revisorer får ekonomiska underlag i samband med revision inför årsmöten eller när så önskas.
 • Ingå i gruppen som söker bidrag och extern finansiering, bistå med ekonomiska underlag i ansökningshandlingar samt uppföljning och rapportering till styrelsen.
 • Ansvara för att ansökan till landstingsbidraget skickas in i tid med erforderliga handlingar.

Vi värdesätter om du som person är drivande, stabil och stöttande i Dyslexiförbundet Stockholms Läns verksamheten. Har du erfarenhet eller kunskap om vår verksamhet är detta ett plus.

Har du frågor beträffande rollen som kassör eller är intresserad av att engagera dig i Dyslexiförbundet och vara vår kassör i länets styrelse så kontakta Johan Peters på
mobil: 079-077 08 17 eller via e-post: johan_olof@telia.com.

Vi är ett trevligt gäng i styrelsen som arbetar för att på ett positivt sätt driva verksamheten framåt. Lite om vår verksamhet i närtid. Under hösten 2017 kommer vi att starta upp en ungdomsverksamhet för ungdomar mellan 15 – 25 år. Genom att engagera ungdomarna vill vi också skapa bredd i verksamheten.

Med vänlig hälsning
Johan Peters
Ordförande Dyslexiförbundet Stockholms distrikt.
Mobil 079-077 08 17

Ämnen: