Engelska för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi med hjälp av metoden HELP Start.

Nästa tema i vår serie kring dyslexi och lärande i Stockholm är engelska som ofta kan vara svårt att lära när man har dyslexi.

Malin Holmberg kommer nu igen med sin föreläsning som innehåller en hel del nyheter och också kan ses som en fortbildning.  Alla pedagoger och andra intresserade är hjärtligt välkomna! Ingen föranmälan behövs.

Tid: Måndag 25 april kl 16.30 - 19.00

Plats: ABF, Sveavägen 41 i Stockholm

Ämnen: