Styrelse i Sydöstra Sörmland

Ordförande - Peter Lundberg
Ledamot - Gunnilla Björklund
Kassör - Adjunferad distriktets kasör, Agnetha Andersen

Övriga ledamöter och ersättare är vakanta

Styresen har årsmötets mandat att tillsätta

Revisor - Lisbeth Flodman
Ytterligare revisor och revisorsersättare är vakanta
Styresen har årsmötets mandat att tillsätta

Ämnen