Skellefteåföreningen summerar 2013.

I medlemsbrevet som vi skickat ut vid årsskiftet, så summerar vi vår verksamhet under 2013.

 

 

Hej Medlemmar!                                                                                           Skellefteå, december 2013

Här kommer lite information om oss och vad vi har arbetat med under 2013.

Under det här dryga året som vi i Dyslexiförbundet FMLS Skellefteå har funnits, så har vi främst satsat på att förändra skolsituationen för elever med läs-och-skrivsvårigheter/Dyslexi. Vi har insett att det inte längre går att släcka "småbränder" och föra individuella kamper mot enskilda lärare och möjligtvis rektorer, utan detta måste tas centralt med de som har makt över skola i kommunen.

Vi har under vårvintern arbetat ihop en egen handlingsplan där vi samlat det vi anser är viktigt att varje lärare använder sig av i sitt arbete med elever med läs-och-skrivsvårigheter/dyslexi. Handlingsplanen bygger på det vi själva sett varit en framgångsfaktor för dessa elever.

Vi har vid två tillfällen fått vara med vid FUNKIS, som är ett samrådsorgan där representanter från Skolledning och från de olika handikappsföreningarna i Skellefteå Kommun träffas 2 ggr/år. Där har vi lyft frågor om kommunens Handlingsplan, de Nationella proven samt behovet av Fortbildning av Pedagogerna. Eftersom funkis inte är något beslutande organ, så har frågorna skickats vidare till berörda instanser.

Vad gäller handlingsplan, så reviderar Skellefteå kommun den allmänna handlingsplanen om läs-och-skrivinlärning och den nya planen kommer att innehålla olika bilagor om bland annat dyslexi. Ansvariga för handlingsplanen har låtit oss fått vara med och utifrån brukarperspektiv få påverka slutresultatet.

Vad gäller de Nationella proven och skolverkets beslut att inte låta elever använda sina hjälpmedel vid proven som gäller läsförståelse i svenska och engelska i åk.3 och åk.6, så har vi genom påtryckningar fått Skellefteå Kommun att skicka in en skrivelse till skolverket. I den har de markerat sin tydliga uppfattning om att de verktyg/hjälpmedel som eleverna behöver i den vanliga undervisningen även ska användas vid de nationella proven. Vårt riksförbund har även inlett samtal med Skolverket i denna fråga.

Angående behovet att utbilda varje enskild pedagog kring dyslexi, alternativ pedagogik, samt de hjälpmedel och program som elever med läs-och-skrivsvårigheter är i behov av för att säkra sin -kunskapsinhämtning, så har vi till lagt fram ett förslag till Skol-och kulturkontoret om en utbildningsdag för lärarna i samband med en K-dag. Enligt utvecklingspedagog Brita Hjelm Brännström så har det gett resultat och en K-dag för grundskollärarna planeras bli av, höstterminen 2014!

Under Dyslexiveckan (7-13 oktober) fanns vi vid informationsbord på Brinken, Lasarettet samt Stadsbiblioteket, där vi bland annat lyckades få in drygt 1000 namnunderskrifter till den nationella kampanj angående kunskapslotteriet i skolorna – om vikten att ge alla elever samma chans. Under veckan föreläste vi också i Norsjö, samt Åsele.

I sluten av oktober deltog vi vid dysleximässan, samt förbundets kongress i Sollentuna. Vid kongressen valdes en ny förbundsstyrelse, där Magdalena Nyström från vår lokalförening blev invald som styrelseledamot med uppdragsperiod 2014-2016.

Under november har vi fått medverka vid tre olika träffar som Skoldatateket anordnat.
Vid dessa träffar har vi
föreläst för vårdnadshavare till elever som fått elevdator via Skoldatateket samt för grundskolans specialpedagoger. Utifrån vårt inifrånperspektiv som föräldrar till elever med läs-och-skrivsvårigheter/dyslexi så presenterade vi vår handlingsplan och berättade hur både vårdnadshavare samt pedagoger kan arbeta utifrån den och samarbeta mellan hem och skola och på så sätt skapa bättre förutsättningar för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
Handlingsplanen är skickad till alla grundskolans specialpedagoger, med uppmaning att använda den i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Vi är väldigt tacksamma över att vi har fått möjlighet att   sprida vårt budskap   vidare och att Skellefteå kommun ändå anser att våra erfarenheter och kunskaper är en viktig pusselbit för att se till att elever med läs-och-skrivsvårigheter får samma chans till utbildning som alla andra elever.

Nu däremot är det dags att blicka framåt!
Den
27 januari 2014, kl 18:30 – 21:00, så håller vi ett öppet medlemsmöte på ABF på folkparken i Skellefteå.
Har ni bekanta som inte är medlemmar, men som sitter i samma situation, så bjud gärna med dem!
Vi kommer att presentera delar av vår handlingsplan, samt tipsa om bra och användbara appar!

Ni medlemmar är viktiga för oss – tillsammans är vi starka och kan påverka!
För att nå ut till er medlemmar, så har vi startat två FACEBOOK-sidor.
Den ena
  ;"Dyslexiförbundet FMLS Skellefteå lokalförening"   är en helt öppen sida, där vem som helst kan gå med och läsa och skriva. Där lägger vi ut information, tips och idéer, samt svarar på frågor.
För våra medlemmar har vi även startat upp en dold facebook-sida;
"Stöd och Gemenskap – för medlemmar i Dyslexiförbundet FMLS i Skellefteå" där vi ogenerat kan stöta och blöta tankar, dela erfarenheter och ge varandra stöd utan att alla andra kan läsa.
Ni kan även mejla oss; skelleftea@dyslexi.org 

Vänliga Hälsningar Styrelsen

Linda Granberg
Magdalena Nyström
Carina Forsberg
Cathrine Johansson
Yvonne Pettersson
Veronica Frimodig Burman
Hanna Burman
Robert Granberg
Patrik Nyström

 

 

 

Ämnen: