Välkomstmässa på Umeå Universitet 5 september

Dyslexiförbundet FMLS i Västerbotten deltog i Välkomstmässan på Umeå Universitet den 5 september. Mässan var välbesökt och många studenter visade intresse av vårt informations material.

Deltagande i Umeå Universitets välkomstmässa för nya studenter.

Mässan var välbesökt och många studenter visade intresse av vår informations material och hade frågor om dyslexi.