Barnfestival i Västerås 21 maj 2016 kl 10.00-16.00

Dyslexiförbundet Fmls Västerås i Vasaparken.

Lördagen den 21 maj kommer vi att finnas med på Barnfestivalen i Vasaparken. Kom till oss i vårt gula tält och prata dyslexi och dyskalkyli. Vi kommer att visa olika appar som hjälper människor med läs & skrivsvårigheter i vardagen.

Ämnen:

Bifogat material

Image icon image.jpeg