Kallelse till årsmöte 7 mars 2016

Årsmöte 7 mars 2016 Kl 18.00Plats Eriksborg Hörntorpsvägen 4, ingång 25 i Väståerås.

Vi kallar till årsmöte med lärarförbundets Emmy Wetterblad som ordförande. Styrelsen kommer att förslå att lägga Västrås lokalförening vilande i 3 år, om ingen annan vill ställa upp och driva lokalföreningen vidare?

Varför? Minskat medlemsantal och bristande intresse från medlemmar som inte engagerar sig trots medlemsaktiviteter.

Nu kommer vi istället att lägga " krutet " i Västmanland! Vi tackar för denna tid och det går lika bra att höra av sig till Västmanland med dina olika frågor!

Verksamhetsberättelse och årsredvisning kommer att finnas på plats. Motioner ska vara inlämmnade till styrelsen senast 26 februari. 

Varmt välkommna styrelsen.

Anmäl dig till  Kassör Margareta Karlsson Tel 0222-340 53, 070-654 10 36 eller 070 654 64 69.

E-Post solmyrat@live.se

 fmls.vasteras@spray.se

Ämnen: