Västmanland

Fagersta Västmanland 5 Oktober 2011

Föreläsning i Folkets Hus 18.30-20.30 LIVSKRAFT – Lev Det Liv Du Förtjänar!

Sala Västmanland 4 Oktober 2011

Kom och se möjligheterna!Vi har Öppet Hus mellan kl 16.30 – 19.30 Mikaelsgården, Borgmästare Lundbergs Plan 1, Sala
Dyslexiförbundet FMLS i Västmanland

Temadag i Sala

Dyslexi - temadag för lärare i Sala
Mediacirkel´s medlemmar

Mediacirkel i Västerås

Västmanlands länsförening och ABF har kört igång en studiecirkel i hur man videofilmar och gör i ordning filmer till den egna sidan på projektportalen. Under hösten har gruppen träffats en kväll i veckan i ABFs lokaler i Västerås. Under kommande vår planerar deltagarna att träffas några heldagar istället. Bilden, från vänster: ledaren Sandra Fonnisson, Patrik Svedell, Tommy Karlsson, Margareta Eng
Anna Book på scenen vid Dysleximässan 2010 i västerås.

Anna Book om Dyslexi

Anna Book på Dysleximässan 2010 i västerås.

Sidor