Borås

Välkommen!

Borås är en lokalförining som jobbar aktivt i Borås, Ulricehamn, Mark, Bollebygd, Vårgårda, Herrljunga, Svenljung m.fl

  • Vi i styrelsen har dyslexi eller har en anhörig med dyslexi.
  • Vi är aktiva under dyslexiveckan, dyselexidagarna,
  • Vi jobbar ihop med Statsbiblioteket i Borås, man kan finna oss på knalleland eller storatorget tillsammans med bokbussen.
  • Vi jobbar mycket med att ge råd och stöd till enskilda individer, samt föräldrar till barn med Dyslexi/läs och skrivsvårigheter och Dyskalkyli/räknesvårigheter.

Man är mycket välkommen att besöka oss på våra aktiviteter eller ringa oss om man har några frågor eller skicka ett mail:

boras@dyslexi.org

Mvh Styrelsen i Borås

Ordförande:
Mattias Karlsson
Mattias.karlsson@dyslexi.org
Telefon:073 90 77 092

Kassör:
Jonas Ahlgren
Jonas.ahlgren@dyslexi.org
Telefon:070-350 77 52

Kontaktperson:
Magnus Schrewelius
magnus.schrewelius@dyslexi.org
Telefon: 079 30 42 670

Adress
Dyslexiförbundet Borås
C/O Jonas Ahlgren
Syllvägen 16
517 37 Bollebygd
boras@dyslexi.org

Län

Västra Götaland