Bemötande av dyslektiker i Mediaprojektet

I Fyrstads område väntade vi förväntansfullt på att Mediaprojektet skulle starta i Dyslexiförbundet. Alla var på olika nivåer i datakunskap. Vi fick lära oss att redigera i Adobe Premiere Elements och att hantera en filmkamera.

Alla var inte så lyckliga med det programmet men nu tror jag att alla är vän med programmet. Vi fick lära oss att skapa ett konto på YouTube och lägga ut på Mediaprojektets hemsida. Tanken med filmen är att cirkelledarna får mer kunskap om vår funktionsnedsättning.

Cirkelledarna hade inga kunskaper om vår problematik och fick ny erfarenhet när de haft vår kurs. Kursen gick under våren 2010.

I juni var det kurs för alla deltagare runt hela Sverige. Den här helgen i september träffades deltagarna från Västra Götaladsregionen och gjorde en slutkläm på kursen och alla fick inspiration för att filma mer.