Föreningar

Föreläsning med Marcus Björnström, åhörarkopior

Om räknesvårigheter i Eskilstuna, Onsdag den 5 oktober 2011

Fagersta Västmanland 5 Oktober 2011

Föreläsning i Folkets Hus 18.30-20.30 LIVSKRAFT – Lev Det Liv Du Förtjänar!

Sala Västmanland 4 Oktober 2011

Kom och se möjligheterna!Vi har Öppet Hus mellan kl 16.30 – 19.30 Mikaelsgården, Borgmästare Lundbergs Plan 1, Sala

Europeiska Dyslexiveckan 2011 i Sörmland

Europeiska Dyslexiveckan 2011 3 - 9 oktober, med en rad olika arrangemang runt om i Sörmland.

Talboks och Punktskriftbiblioteket

Ladda ner talböker från Talboks och Punktskriftbiblioteket.

Sidor