Föreningar

Läs & Skriv

Lässlaget och Skrivkulan
Dyslexiförbundet FMLS i Västmanland

Temadag i Sala

Dyslexi - temadag för lärare i Sala
mediakurs

Mediakurs i Göteborg

Ca 15 deltagare från västsverige deltog i fortsättningskursen om den nya hemsidan
Presentation i Uppsala

Kursdagar i Uppsala Län

En enkel film om årsmöte och planering av aktiviteter.
Anette Gren

Mediakurs

Intervju med Anette under mediakurs på Hagaberg 14 nov 2010

Sidor